ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 13ου και 14ου ΜΙΣΘΟΥ

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για αποφάσεις δικαστηρίων που επιστρέφουν τα αναδρομικά δώρα σε εργαζόμενους (13ο-14ο μισθό). Μάλιστα η ΑΔΕΔΥ έστειλε πρότυπο έγγραφο το οποίο μπορούμε να καταθέσουμε στις διευθύνσεις προκειμένου να μην παραγραφεί η απαίτηση μας για επιστροφή, καθώς και γνωμοδοτικό σημείωμα από δικηγόρο (επισυνάπτονται).
Συνοπτικά ενημερώνουμε ότι:
1. Έχουν εκδοθεί κάποιες αποφάσεις χαμηλόβαθμων δικαστηρίων (ειρηνοδικείων, πρωτοδικείων), οι οποίες στη φάση αυτή αφορούν εργαζόμενους αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίοι εργάζονται κατά βάση σε δήμους

2. Οι αποφάσεις αυτές δεν είναι τελεσίδικες. Μπορεί η διοίκηση να ασκήσει έφεση και να μην καταβάλει άμεσα τα χρήματα. Δεν υποχρεούται να το κάνει μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση.

3. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για άλλες κατηγορίες εργαζομένων δεν προδικάζουν κάτι για τους εκπαιδευτικούς.

Κατά συνέπεια πρέπει να αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό οι κρούσεις δικηγορικών γραφείων προς συναδέλφους. Ακόμα και αν κερδηθεί μια υπόθεση σε πρώτο βαθμό αυτό θα πάρει χρόνο και έχει αβέβαιη έκβαση στη συνέχεια.
Θεωρούμε δικαίωμα του/της κάθε συναδέλφου/-ισσας να προσφύγει δικαστικά, αλλά ο μαζικός ενωτικός και ανυποχώρητος αγώνας είναι η λύση στην επαναφορά των μισθών μας. Ακόμα και αν οι δικαστικές αποφάσεις πρωτόδικα δικαιώνουν αρκετούς εργαζόμενους, η διοίκηση θα προσπαθήσει να τις ακυρώσει σε επόμενο βαθμό (εφετεία, Συμβούλιο της Επικρατείας). Υπενθυμίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών που έχουμε υποστεί, καθώς και η κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού έχουν κριθεί σύννομες, αφού το ΣΤΕ έκρινε το μνημόνιο συνταγματικό.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας αποφάσισε να καταθέσει μαζικά αιτήσεις καταβολής επιδομάτων, προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή του αιτήματος.
Οι αιτήσεις είναι ατομικές. Κάθε συνάδελφος/-ισσα που επιθυμεί θα συμπληρώσει την ατομική αίτηση που επισυνάπτεται. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής/η Διευθύντρια κάθε σχολείου θα ετοιμάσει ένα διαβιβαστικό προς το σύλλογο όπου θα αναγράφονται όλα τα ονόματα των συναδέλφων που υπέγραψαν ατομική δήλωση. Οι ατομικές δηλώσεις και το διαβιβαστικό θα συγκεντρωθούν ανά σχολείο και θα παραδοθούν στα μέλη του ΔΣ την Τετάρτη 7 Νοέμβρη, ημέρα εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια.

2018.10.11-ADEDY ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ-Δικαστική-διεκδίκηση-των-δώρων-Χριστουγέννων-–-Πάσχα-και-του-επιδόματος-αδείας

2018.10.11-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ-Δικαστική-διεκδίκηση-των-δώρων-Χριστουγέννων-–-Πάσχα-και-του-επιδόματος-αδείας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...