ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ Σχετικά με τη συνάντηση στις 3/3/2017 με την αντιδήμαρχο για το παιδί του Δήμου Αθηναίων και την πρόεδρο της Α’ βάθμιας Σχολικής επιτροπής

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ
Σχετικά με τη συνάντηση στις 3/3/2017 με την αντιδήμαρχο για το παιδί του Δήμου Αθηναίων και την πρόεδρο της Α’ βάθμιας Σχολικής επιτροπής
Προληπτικό κόφτη και μνημονιακή διαχείριση θέλει να επιβάλλει η Δημοτική Αρχή!

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3/3/2017 η προγραμματισμένη συνάντηση των Συλλόγων Εκπ/κών ΠΕ Αριστοτέλης, Αθηνά, Α’ Αθηνών, Παρθενώνα, Μακρυγιάννης, Ρ. Ιμβριώτου με την αντιδήμαρχο για το παιδί, Μ. Ηλιοπούλου και την πρόεδρο της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Ελ. Μεγαλοοικονόμου.
Οι Σύλλογοι έθεσαν τα αιτήματα τους σχετικά με την κρατική επιχορήγηση και τη διαχείριση των χρημάτων αυτής.
Συγκεκριμένα:
Πέντε μήνες λειτουργίας της νέας Σχολικής Επιτροπής και επικρατεί ο οικονομικός στραγγαλισμός των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων του Δήμου της Αθήνας επιβεβαιώνοντας όλες τις ανησυχίες και τις πολιτικές εκτιμήσεις που είχαν διατυπώσει τα Εκπαιδευτικά Σωματεία σχετικά με τη συγχώνευση και των επτά σχολικών επιτροπών Α’ βάθμιας του Δήμου Αθηναίων σε μία. Η Δ’ δόση του 2016 δεν έχει διανεμηθεί στις σχολικές μονάδες. Από την Γ’ δόση έχει παρακρατήσει ένα μεγάλο μέρος η Σχολική Επιτροπή ενώ στα δημοτικά και νηπιαγωγεία έχει διανείμει ένα μέρος του ποσού με εντελώς αυθαίρετο τρόπο και αδιαφανή πρακτική. Με την πρακτική του Δήμου, δεν εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος που ορίζει ο νόμος για την κατανομή της κρατικής επιχορήγησης σε κάθε σχολική μονάδα ούτε το κάθε σχολείο πήρε τα χρήματα που χρειάζεται!
Απαιτήσαμε:
• Γενναία αύξηση της κρατικής επιχορήγησης.
• Έκτακτη επιχορήγηση από το δήμο για την αντιμετώπιση των παλαιότερων χρεών και των προβλημάτων των δημοτικών και νηπιαγωγείων της πόλης μας.
• Απόδοση ΟΛΩΝ των χρημάτων των δόσεων στις σχολικές κοινότητες με βάση τον σχετικό αλγόριθμο και διαχείρισή τους από αυτές.
• Άμεση χρηματοδότηση και με έκτακτη επιχορήγηση των οξυμένων αναγκών των νηπιαγωγείων με το ποσό των 500-700 ευρώ ανά νηπιαγωγείο και αντίστοιχα των τμημάτων ένταξης και του ολοήμερου δημοτικού σχολείου!
• Να αναλάβει μόνιμα ο Δήμος την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ και θέρμανσης των Νηπιαγωγείων του Δήμου μας, όπως 500 λίτρα πετρέλαιο ανά έτος και λογαριασμούς ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, γιατί τα νηπιαγωγεία αδυνατούν αντικειμενικά να καλύπτουν τις ανάγκες αυτές.
• Απαιτούμε την αύξηση της επιχορήγησης στα σχολεία τώρα, τη δίκαιη κατανομή των πιστώσεων και την επιστροφή της οικονομικής διαχείρισης των σχολείων στους πλέον αρμόδιους, στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές της κάθε σχολικής μονάδας, την παραπέρα ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων των ΔΕΠ.
Θεωρούμε μέγιστο ζήτημα η διαχείριση των χρημάτων της επιχορήγησης να γίνεται από τις σχολικές κοινότητες (διευθυντές/ντριες, προϊσταμένες, σύλλογοι διδασκόντων, σύλλογοι γονέων) που γνωρίζουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και να υπάρχουν κοινά και δημοσιοποιημένα κριτήρια ώστε να μην ευνοείται ένα συγκεντρωτικό και πελατειακό σύστημα.
Δηλώσαμε την διαφωνία μας με τις μέχρι στιγμής δημοσιοποιημένες προθέσεις της δημοτικής αρχής (παρακράτηση του 30% κ.λπ.) και ζητήσαμε πλήρη ενημέρωση για όλα τα οικονομικά στοιχεία (τι έχουν γίνει τα ποσά της Γ’ και Δ’ δόσης, ποιοι είναι οι οικονομικοί απολογισμοί, ποιο είναι το νέο αποθεματικό της σχολικής επιτροπής, ποια τα χρέη κ.λπ. Ταυτόχρονα, τονίσαμε ότι υπάρχει πρόσθετο ποσό που δίνεται ως κρατική επιχορήγηση στους δήμους (ΣΑΤΑ) για επισκευές κτηρίων κλπ το οποίο δεν γνωρίζουμε που έχει διατεθεί μέχρι τώρα. Απαιτήσαμε να διατίθεται αυτό το ποσό για τα έκτακτα έξοδα επισκευών και συντήρησης κτηρίων (όπως ορίζει ο νόμος) και να μην παίρνονται τα χρήματα από τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων.
Ζητήσαμε τη συμμετοχή των Συλλόγων μας ως παρατηρητές με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής.
Η αντίδημαρχος Μ. Ηλιοπούλου μας ενημέρωσε για τις θέσεις-προθέσεις της Δημοτικής αρχής. Συγκεκριμένα:
• Για το αίτημα των έκτακτων επιχορηγήσεων από το δήμο, μας δήλωσαν ότι και οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τους δήμους έχουν μειωθεί και δεν μπορεί ο δήμος να δίνει έκτακτα κονδύλια. Η αντιδήμαρχος δήλωσε ότι, αν αποδεικνύεται με στοιχεία ότι τα σχολεία χρειάζονται έκτακτη επιχορήγηση, τότε πιθανόν να την ζητάει από το Δήμο, χωρίς όμως να δεσμευτεί σε αυτό.
• Σχετικά με τα χρήματα των παλιών σχολικών επιτροπών, τους απολογισμούς τους και τα χρέη σε λογαριασμούς και σε προμηθευτές, η νέα σχολική επιτροπή δεν μπορεί να μας δώσει αναλυτική εικόνα για το αποθεματικό της ούτε για τα χρέη, γιατί δεν έχουν δοθεί όλοι οι οικονομικοί απολογισμοί από όλες τις προηγούμενες σχολικές επιτροπές ούτε αναλυτική κατάσταση χρεών. Δεν γνωρίζουν καν πόσο είναι το σύνολο των χρεών. Θεωρούν ότι μέχρι αρχές Απριλίου θα έχουν δοθεί οι απολογισμοί και δεσμεύτηκαν ότι θα μας στείλουν πλήρη και αναλυτική ενημέρωση καθώς και ότι θα ενημερώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο.
• Σύμφωνα με την κα Ηλιοπούλου, η εικόνα από τις προηγούμενες σχολικές επιτροπές χαρακτηρίστηκε ως άνιση, διότι κάποιες έδωσαν τα χρήματα που είχαν ως αποθεματικό από την κρατική επιχορήγηση στη νέα ενιαία σχολική επιτροπή και κάποιες άλλες τα μοίρασαν στα σχολεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα σχολεία να έχουν μέρος των χρημάτων που τους αναλογούσαν και άλλα να μην έχουν ούτε μέρος αυτών. Έτσι, δικαιολόγησε γιατί δεν απέδωσε σε όλα τα σχολεία την Γ’ δόση. Σε κανένα σχολείο δεν έχει δοθεί όλο το ποσό της επιχορήγησης που του αντιστοιχεί με βάση τον αλγόριθμο. Η Δ’ δόση δεν έχει αποδοθεί σε καμία σχολική κοινότητα. Οι σχολικές κοινότητες που είχαν ποσό 2.000 ευρώ και πάνω στους λογαριασμούς τους δεν πήραν καθόλου χρήματα και στα υπόλοιπα συμπληρώθηκαν ανά περιόδους ώστε να φτάσουν το ποσό των 500 ευρώ την πρώτη φορά και των 200 ευρώ τη δεύτερη. Από την Γ’ δόση διανεμήθηκε το 50% που αντιστοιχούσε σε κάθε σχολείο με βάση τον αλγόριθμο.
Να σημειώσουμε εδώ ότι όλα τα παραπάνω ποσά (και των προηγούμενων σχολικών επιτροπών) αναφέρονται στα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης που όφειλαν να δίνονται στις σχολικές κοινότητες και όχι να παρακρατούνται από την τωρινή ή τις προηγούμενες σχολικές επιτροπές.
• Σχετικά με τη διαχείριση της κρατικής επιχορήγησης, μας ενημέρωσαν ότι θα παρακρατείται το 30% για έκτακτες ανάγκες και από το υπόλοιπο 70% θα πληρώνονται απευθείας από τη Σχολική επιτροπή λογαριασμοί, έξοδα θέρμανσης και χρέη (αν τελικά δεν καταστεί δυνατόν να αποπληρωθούν όλα) και η κάθε σχολική κοινότητα θα διαχειρίζεται αυτό που θα περισσεύει μετά από την αποπληρωμή και αυτών.
• Μας ενημέρωσαν επίσης, ότι έχουν δώσει το 50% της επιχορήγησης για να εξοφλήσουν λογαριασμούς και υπολογίζουν ότι τα αποθεματικά θα φτάσουν για να αποπληρώσουν όλα τα χρέη, (τα υπολογίζουν περίπου 200.000 ευρώ) χωρίς όμως να υπάρχει βεβαιότητα.
• Επίσης, μας ενημέρωσαν ότι ο Έπαφος στοίχισε 11.140 ευρώ για δύο χρόνια, τα οποία δεν αφαιρέθηκαν από τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, αλλά δόθηκαν από ίδιους πόρους του Δήμου, και μετά τη διετία θα στοιχίζει 6.000 ευρώ το χρόνο. Τοποθετήθηκαν ότι επέλεξαν το πρόγραμμα ΕΠΑΦΟΣ, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα που κάποια σχολεία ήδη το διαχειρίζονταν (π.χ. τα σχολεία της 2ης δημοτικής κοινότητας) και είναι πιο κοντά στο πρόγραμμα myschool.
Στη συμμετοχή των Συλλόγων ως παρατηρητές υπήρξε θετική απάντηση αλλά στο αίτημα για δικαίωμα λόγου, μας δήλωσαν ότι αυτό δεν προβλέπεται, αλλά επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν όταν καταθέσουμε το σχετικό αίτημα.
Στα ερωτήματα που θέσαμε, η αντίδημαρχος για το παιδί και η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής μας απάντησαν:
• Το 30% θα παρακρατείται από το σύνολο της επιχορήγησης και στη συνέχεια με βάση τον αλγόριθμο θα βγαίνει το ποσό που δικαιούται κάθε σχολική κοινότητα. Αυτό το ποσό (υπόλοιπο 70%) ΔΕΝ θα αποδίδεται σε κάθε σχολική κοινότητα ολόκληρο. Από το ποσό αυτό που θεωρητικά ανήκει στις σχολικές μονάδες, η σχολική επιτροπή θα αφαιρεί απευθείας τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-τηλέφωνο), τα έξοδα θέρμανσης καθώς και τις δόσεις για αποπληρωμή χρεών (αν τελικά τα χρέη είναι μεγαλύτερα από τα αποθεματικά των προηγούμενων σχολικών επιτροπών) και στη συνέχεια η κάθε σχολική μονάδα θα διαχειρίζεται ό,τι απομένει. Θα δημοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία.
Σχετικά με το 30%
• Το ποσό αυτό είναι αποθεματικό που ανήκει στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής και δεν αντιστοιχεί σε κάθε σχολική μονάδα. ΔΕΝ θα πληρωθούν ούτε θα αποπληρώνονται από αυτό παλαιότερα χρέη ούτε λογαριασμοί και θέρμανση. Θα χρησιμοποιείται για έκτακτα έξοδα των σχολικών μονάδων καθώς και για την πληρωμή των καθαριστριών και του ΙΚΑ ως δάνειο για όσο καθυστερούν από τους αντίστοιχους κωδικούς. Το 30% ΔΕΝ θα αντιστοιχεί σε κάθε σχολική κοινότητα ούτε θα αποδίδεται υποχρεωτικά σε αυτή. Οι Σύλλογοι ΠΕ επέμειναν στο ζήτημα των κοινών και δημοσιοποιημένων κριτηρίων για το τι θεωρείται έκτακτο έξοδο ώστε να μην ευνοούνται οι πελατειακές σχέσεις και οι διακρίσεις υπέρ κάποιων σχολικών μονάδων ενάντια σε κάποιες άλλες. Δεν πήραμε καμία συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό, παρά μόνο γενικόλογη τοποθέτηση περί «καλών προθέσεων». Στη συνέχεια τοποθετήσαμε τα εξής ερωτήματα:
• Τι θα γίνει αν τα χρήματα δεν επαρκούν για τις έκτακτες ανάγκες που θα δηλώσουν τα σχολεία, ποιες ανάγκες θα εγκριθούν και ποιες όχι και με ποια κριτήρια, αφού το ποσό αυτό δεν αντιστοιχεί σε σχολικές μονάδες; Η απάντηση ήταν ότι η σχολική επιτροπή θα κρίνει ποιες ανάγκες θεωρεί πιο σοβαρές από τις άλλες και θα κάνει επιλογή.
• Τι θα γίνει αν περισσέψουν χρήματα στο τέλος της οικονομικής χρονιάς; Η απάντηση ήταν ότι δε θα επιστραφούν χρήματα στα σχολεία και νηπιαγωγεία αλλά θα παρακρατηθούν ως κουμπαράς για την επόμενη χρονιά. Η αντιδήμαρχος δήλωσε ότι αν περισσεύουν χρήματα και ανάλογα το ποσό, τότε πιθανόν να ξαναδούν το ζήτημα του ποσοστού που θα παρακρατείται.
Σχετικά με τη διαχείριση του εναπομείναντος ποσού, από τις σχολικές μονάδες% –
• Όλα τα υπόλοιπα έξοδα της σχολικής μονάδας (από χαρτί μέχρι και συναγερμοί, αναγομώσεις κλπ) θα γίνονται από το ποσό που θα περισσεύει. Έγινε σαφές ότι θα ζητείται έγκριση για τη διαχείρισή του. Δεν ξεκαθαρίστηκε ποια ποσά και για ποια είδη εξόδων θα παίρνουν έγκριση από τη σχολική επιτροπή. Υπάρχει η σκέψη για ποσά από 300 ευρώ και πάνω να απαιτείται έγκριση από τη σχολική επιτροπή.
Με βάση τα παραπάνω έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:
Χαιρετίζουμε τη στάση της μεγάλης πλειοψηφίας διευθυντών/ντριών και προϊσταμένων που δεν παραβρέθηκαν στις συναντήσεις, περιμένοντας να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των εκπροσώπων της δημοτικής αρχής με τους Συλλόγους εκπ/κών Π.Ε.
Είναι φανερό ότι η παρακράτηση του 30% λειτουργεί στην πραγματικότητα ως προληπτικός κόφτης και η προτεινόμενη διαχείριση είναι καθαρά μνημονιακή! Αν εφαρμοστεί, τότε τα σχολεία θα έχουν να διαχειριστούν κατά 30% μικρότερη επιχορήγηση, ενώ δεν απαλλάσσονται από κανένα από τα έξοδά τους! Μάλιστα, γίνεται φανερό ότι έτσι ευνοείται η συγκεντρωτική και πελατειακή διαχείριση.
Με την πρόταση αυτή επιδιώκεται να μεταφερθεί στις σχολικές μονάδες, το βάρος εξόδων που ανήκουν στο δήμο, όπως η συντήρηση και επισκευή κτηρίων κ.λπ., για τα οποία μάλιστα, ο δήμος παίρνει χωριστή επιχορήγηση από το κράτος. Ταυτόχρονα, απαλλάσσεται η δημοτική αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση έκτακτων επιχορηγήσεων μια και φτιάχνει έναν κουμπαρά που τον διαχειρίζεται η ίδια (λόγω της πλειοψηφίας που έχει πάντα στη σχολική επιτροπή) αλλά τον τροφοδοτούν οι σχολικές μονάδες!!!
Θεωρούμε εντελώς αδικαιολόγητη την «αδυναμία» να δοθούν όλα τα στοιχεία που τα εκπαιδευτικά σωματεία απαιτήσαμε, μια και η ενιαία σχολική επιτροπή αποφασίστηκε από τον Ιούνιο και λειτουργεί κανονικά σχεδόν ένα εξάμηνο! Να τονίσουμε επίσης, ότι οι προηγούμενες σχολικές επιτροπές είχαν επίσης οριστεί από τη δημοτική αρχή (στις σχολικές επιτροπές έχει πάντα κατά το νόμο, πλειοψηφία η εκάστοτε δημοτική αρχή) και άρα οποιαδήποτε ευθύνη έχουν και τους αποδίδεται, ενώ αφορά ταυτόχρονα και τη δημοτική αρχή και τώρα χρησιμοποιείται ως άλλοθι!
Δηλώνουμε ότι το επόμενο διάστημα θα ενημερώσουμε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για όλα αυτά, θα συντονιστούμε με τις ενώσεις και το γονεϊκό κίνημα και θα αγωνιστούμε για να αποτρέψουμε αυτές τις εξελίξεις!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...