Η ΑΔΕΔΥ για το σχέδιο της κυβέρνησης για την κοινωνική ασφάλιση

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ένα από τα βασικά στοιχεία του νέου Ασφαλιστικού που παρουσίασε προχτές και προωθεί άμεσα η Κυβέρνηση, είναι ότι θίγει τους πάντες: τους σημερινούς ασφαλισμένους, αυτούς που τώρα ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη, αλλά και όλους τους σημερινούς συνταξιούχους. Τσακίζει ιδιαίτερα τη νέα γενιά, η οποία εξαιτίας των ελαστικών μορφών απασχόλησης και των δραματικά μειωμένων αποδοχών είναι αμφίβολο αν και πότε θα πάρει σύνταξη.

Βασικό στοιχείο είναι η βίαιη, άμεση κατάργηση του μεταβατικού χαρακτήρα εφαρμογής σε βάθος 35ετίας του Ν.3863/2010 (Λοβέρδου – Κουτρουμάνη).

Παρατήρηση: O Νόμος 4336/2015 (τρίτο μνημόνιο) αναφέρεται στην άμεση εφαρμογή του Ν3863/2010 ως έχε, χωρίς, δηλαδή, την κατάργηση της μεταβατικής περιόδου για την πλήρη εφαρμογή του (υπάρχει σωρεία υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων το τελευταίο τρίμηνο που αφορούν σ’ αυτή την εφαρμογή και θα είναι πλέον άχρηστες). Εκτός όμως από το «μεταρρυθμιστικό ζήλο» της Κυβέρνησης είναι ο προεκλογικός εμπαιγμός για τα δήθεν ισοδύναμα και οι υπόλοιπες νέες δεσμεύσεις του μνημονίου που πρέπει να ενσωματωθούν οι οποίες οδηγούν στην επίσπευση της εφαρμογής του.

Ο Νόμος αυτός, έρχεται να προστεθεί στη νομιμοποίηση των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων, στην αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια ή στα 62 με 40 χρόνια εργασίας, στην αύξηση των εισφορών για την περίθαλψη, στους ήδη συνταξιούχους καθώς και στις περικοπές για τις δαπάνες για συντάξεις κατά 1,8 δις από τον προϋπολογισμό. Πρόκειται για μια συνολική αντεργατική – αντιασφαλιστική αναδιάρθρωση, όχι απλά για κάποια νέα μέτρα που προστίθενται στα προηγούμενα, που διαλύει ότι έμεινε όρθιο από το Δημόσιο αλληλέγγυο ασφαλιστικό σύστημα, μετατρέποντάς το σε ανταποδοτικό με κατεύθυνση να γίνει πλήρως κεφαλοποιητικό.

Για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων, σημερινών και μελλοντικών, θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες, προσαρμοσμένοι στους δημοσιονομικούς στόχους της Κυβέρνησης, κάτι που σημαίνει μειώσεις σε 2

παροχές και συντάξεις για όλους, δηλαδή ενοποίηση και εξίσωση στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Οι ενιαίοι κανόνες επιτυγχάνονται τόσο με τον επανυπολογισμό των συντάξεων που ήδη αποδίδονται, όσο και με την παραπέρα ενοποίηση των Ταμείων σε ένα υπερ-Ταμείο, με την επωνυμία Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Είναι επίσης βέβαιο ότι το νομοθέτημα που θα φτάσει τελικά στη Βουλή, θα είναι ακόμα χειρότερο από την πρόταση της Κυβέρνησης, καθώς μεσολαβεί η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Ταυτόχρονα τα μέτρα που θα περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό δεν θα εξαντληθούν με την ψήφισή του, αλλά θα παίρνονται και νέα μέτρα, εάν απαιτείται από τους δημοσιονομικούς στόχους.

Για αυτό, παραμένουν ανοιχτές κρίσιμες παράμετροι του νέου συστήματος, όπως το αν τελικά η «εθνική σύνταξη» θα δίνεται με εισοδηματικά (ή και άλλα) κριτήρια, αν θα υπάρξει αύξηση των αναγκαίων ημερών ασφάλισης από τις 4.500 στις 6.000, για την κατώτερη σύνταξη, αν και από πού θα προέλθουν τα επιπλέον έσοδα για το σύστημα της Ασφάλισης, αν θα καταληχθεί η αύξηση της εργοδοτικής εισφοράς για τις επικουρικές και αν όχι, από πού θα βρεθούν τα προϋπολογιζόμενα κονδύλια. Οι δανειστές έχουν ήδη καταθέσει την ένστασή τους για τη διατήρηση του θεσμού του εφάπαξ που δεν υπάρχει αλλού στην ευρωζώνη.

Με το σχέδιο που παρουσίασε η Κυβέρνηση αλλάζει προς το χειρότερο τον αντιασφαλιστικό Νόμο 3863/2010 (Λοβέρδου – Κουτρουμάνη), με τον οποίο για πρώτη φορά η σύνταξη «έσπασε» στα δύο: ένα τμήμα της καταβάλλεται υπό προϋποθέσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και το άλλο προκύπτει αναλογικά προς τα χρόνια ασφάλισης και το μισθό του ασφαλισμένου.

Το άθροισμα αυτών των δύο τμημάτων, που στο σχέδιο της Κυβέρνησης ονομάζονται «εθνική» και «ανταποδοτική» σύνταξη, είναι η κύρια σύνταξη και πάνω εκεί προστίθεται η επικουρική. Η εθνική σύνταξη ορίζεται από την Κυβέρνηση στα 384 ευρώ.

Ας δούμε ορισμένες από τις βασικές παραμέτρους του κυβερνητικού σχεδίου για το Ασφαλιστικό:

  1. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Οι συντάξεις που θα αποδίδονται στο εξής, θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις σημερινές κατά 15% με 30%, αλλά και σε σχέση με εκείνες που θα δίνονταν με το Ν3863/2010. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους:

 Επειδήταποσοστάαναπλήρωσηςστηνκυβερνητικήπρόταση«βυθίζονται στο38,68% γιατα35 χρόνιαΑσφάλισης ότανστοισχύονσύστημαέφταναντο70% καιστονΝ863/2010 το45,85%.

3

 

 Επειδήταποσοστάαυτάθαυπολογίζονταικαισεπολύμικρότεροσυντάξιμομισθό αφούαυτόςπλέονθαείναιομέσοςμισθόςολόκληρουτουεργάσιμουβίουκαιόχιτηςτελευταίαςπενταετίαςπουίσχυεπριν

Υπενθυμίζουμεότιμετοσύστημαπουίσχυεμέχριτο2007, οασφαλισμένοςέβγαινεσεσύνταξημετο80% τουτελευταίουμισθού Απότο2007 μέχριτο2013 μετο70% τουμισθούτηςτελευταίαςπενταετίαςκαιαπόεκείκαιπέρα μεβάσητοΝόμοΛοβέρδου(ποσοστόαναπλήρωσης45,85%).

Παράδειγμα Μετοπαλιόσύστημα έναςμισθωτόςπουείχε35 χρόνιαυπηρεσίας μεμισθότηντελευταίαπενταετίαγύρωστα1.500 ευρώ τοποσοστόαναπλήρωσηςήταν70% καιηαποδιδόμενησύνταξη1.040 ευρώ Μετονέοσύστημα επειδήπλέονθαυπολογίζονταιοιμισθοίόλουτουεργάσιμουβίουκαιόχιτηςτελευταίαςμόνοπενταετίας οσυντάξιμοςμισθόςτουεργαζόμενουθαείναιμόλις1.026 ευρώ Τοποσοστόαναπλήρωσηςαπότο70%, μεβάσητηνκυβερνητικήπρότασηθαείναιγιατα35 χρόνιαΑσφάλισης μόλις38,68%! Έτσιτοποσότηςανταποδοτικήςσύνταξηςθαείναιμόλις396 ευρώ

Ηπροσθήκησεαυτότοποσότης«εθνικής σύνταξηςτων384 ευρώοδηγείσετελικόποσόσύνταξηςστα780 ευρώ Δηλαδή ησύνταξηπουβγαίνειμετονέοσύστημαείναιμειωμένηκατά25%! ΣημειώνεταιότιμεβάσητοΝ3863/2010, γιατονίδιοεργαζόμενο ηανταποδοτικήσύνταξηθαήταν470 ευρώ(ποσοστόαναπλήρωσης45,85%) καιη«εθνική είχεοριστείστα360 ευρώ Δηλαδή ησυνολικήσύνταξη– στηνπλήρηωρίμανσητουσυστήματος– θαήτανμόλις830 ευρώκαισεσχέσημετοπαλαιόσύστημα20% μικρότερη Έτσι καιταδύοσυστήματαοδηγούνσεπολύμικρότερεςσυντάξεις

  1. Χαντάκωμαγιατηνέαγενιάκαιγιασυντάξειςαναπηρίας

Ταεπίπεδασυντάξεωνπουπεριγράφονταιπιοπάνω προκύπτουνσεεργαζόμενουςμε35 χρόνιαΑσφάλισης Ηεικόναγίνεταιακόμαχειρότερηγιαεργαζόμενουςπουδενθαμπορούνναεξασφαλίζουναυτάταένσημα Ειδικάγιατιςνέεςγενιές πουεργάζονταισεσυνθήκες«ευελιξίας, τοτμήματης«ανταποδοτικήςσύνταξης θαείναιμηδαμινό

Παράδειγμα Στηνπερίπτωση15ετίας πουείναισήμερατοόριογιαναβγεικάποιοςστησύνταξη(4.500 ένσημα, τοποσοστόαναπλήρωσηςτηςανταποδοτικήςσύνταξηςθαείναιμόλις12%. Δηλαδή σεένανσυντάξιμομισθότων1.000 ευρώ τοανταποδοτικότμήμαθαανέρχεταιμόλιςστα120 ευρώ Βέβαια μετιςσημερινέςεργασιακέςσχέσεις είναιαπόδύσκολοέωςαδύνατοκάποιοςεργαζόμενοςναδιαμορφώσειστη15ετίασυντάξιμομισθό1.000 ευρώ Επομένως το12% τηςανταποδοτικήςθαυπολογίζεταισεπολύμικρότερουςσυντάξιμουςμισθούςκαιθαοδηγείκυριολεκτικάσεσυντάξειςπείνας 4

Οικατασκευαστέςτουνέουαντιλαϊκούσυστήματοςισχυρίζονταιότισεαυτέςτιςπεριπτώσειςτωνεξευτελιστικώνανταποδοτικώνσυντάξεωνθα«σώζει τηνκατάστασηηπροσθήκητης«εθνικής σύνταξηςτων384 ευρώ Όμως ηλεγόμενη«εθνικήσύνταξη καισταδύοσυστήματα(στονΝ863/2010 καιστηνπρότασητηςΚυβέρνησης δινότανκαιθαδίνεταιμόνουπόσυγκεκριμένεςπροϋποθέσεις

Έτσι σύμφωναμετηνπρότασητηςΚυβέρνησης η«εθνικήσύνταξη θαδίνεταιολόκληρη μόνοεάνοδικαιούχοςέχειτουλάχιστον40 χρόνιαπαραμονήςστηχώραμαςκαιέχεισυμπληρώσειτο67οέτος Θαείναιεπίσηςμειωμένηστηνπερίπτωσηαναπηρίας ανάλογαμετοποσοστόαναπηρίαςτουδικαιούχου θαμειώνεταιστηνπερίπτωσητων«πρόωρων συνταξιοδοτήσεωνόπωςκαιστιςπεριπτώσειςδικαιώματοςλόγωθανάτου αλλάκαιδιπλήςσύνταξης

Αυτόσημαίνειότιστιςπεριπτώσειςαναπηρίας– πουμπορείνασυμβείοποτεδήποτε– οασφαλισμένοςπουχάνειτηνικανότηταπροςεργασίαθαμένει«επίξύλουκρεμάμενος. Είναιενδεικτικόότιμεποσοστόαναπηρίαςαπό50% έως67% οασφαλισμένοςθαλαμβάνειμόνοτο50% της«εθνικής, ενώμεποσοστόαναπηρίαςαπό67% έως79% θαλαμβάνειτο75% της«εθνικής σύνταξης Σετέτοιεςοδυνηρέςκαταστάσειςθαβρεθούνοιασφαλισμένοιμεδεδομένοότιτονέοσύστημαδενπροβλέπειούτεκατώτεραόριασυντάξεων

  1. Επανυπολογισμόςτωνήδηαποδιδόμενωνσυντάξεων

Οπαραπάνωτρόποςυπολογισμούτωνσυντάξεωνθαεφαρμοστείκαιστιςήδηαποδιδόμενεςσυντάξεις οιοποίεςθαεπανυπολογιστούν Βέβαια ότανμιλάμεγιατιςσημερινέςσυντάξεις δενεννοούμεαυτέςπουαπέδιδετοσύστημαπριναπότο2010, αλλάαυτέςπουδιαμορφώθηκανμετάτιςαπανωτέςπερικοπέςτηςτελευταίαςπενταετίας Μιλάμε, δηλαδή, γιασυντάξειςπετσοκομμένεςμέχρικαικατά40% σεσχέσημεπριναπόπέντεχρόνια

Αυτέςοισυντάξειςπροβλέπεταιτώραναμειωθούνκιάλλο, μετάτονεπανυπολογισμότους μετανέακριτήριαπουεφαρμόζονταιπλέονενιαίαγιαπαλιούςκαιμελλοντικούςσυνταξιούχους

Μπροστάσ αυτήντηνπραγματικότητα ηΚυβέρνησηπροσπαθείναελιχθεί γιαναμετριάσειτιςαντιδράσεις Γι αυτόμεταθέτειστο2018 καισυγκεκριμέναμετάτονΙούλιο, οπότελήγειτοτρέχον«πρόγραμμαδημοσιονομικήςπροσαρμογής, τηνονομαστικήμείωσητωνσυντάξεωνπουπαίρνουνοισημερινοίσυνταξιούχοι Συγκεκριμένα τοσχέδιοπροβλέπειότι

 Ανμετάτονεπανυπολογισμότωνήδηαποδιδόμενωνσυντάξεωνπροκύψειμείωσηκάτωακόμακαιαπότασημερινάάθλιαεπίπεδα ησύνταξηθασυνεχίσεινααποδίδεταιστοσημερινότηςύψος τοοποίονασημειωθείότιείναιμειωμένο

5

 

κατά40% σεσχέσημετο2009. ΗΚυβέρνησηονομάζειαυτότοτρικ«προσωπικήδιαφορά, ηοποίαόμωςπαύεισταδιακάναυπάρχειμετάτονΙούλιοτου2018, οπότεοιμειώσειςπουπροκύπτουναπότονεπανυπολογισμόθαενσωματωθούνκανονικάστιςήδηαποδιδόμενεςσυντάξεις

Υποτίθεταιότι, μετάτονΙούλιοτου2018, θ αρχίσεινακαταβάλλεταιηπροσωπικήδιαφοράκαιοεναρμονισμόςμετιςνέεςσυντάξεις, θαπραγματοποιηθείσταδιακάμέσωτωναυξήσεωνπουθαλαμβάνουνοιτελευταίεςμετάτηλήξητουμεσοπρόθεσμου κατάταπρότυπατουνέουμισθολογίου.

Παράδειγμα Εάνέναςπαλιόςσυνταξιούχοςπαίρνεισήμερα800 ευρώσύνταξηκαιμετονεπανυπολογισμόπροκύπτεισύνταξη700 ευρώ θασυνεχίσειναπαίρνειτα800 ευρώμέχρικαιτο2018. Απόεκείκαιπέρα ησύνταξηθαπροσαρμόζεταισταδιακάστα700 ευρώ.

 Επίσης ανοινέεςσυντάξειςπουθαδοθούντηντριετία2016 – 2018 είναιμικρότερεςαπόαυτέςπουδίνειτοισχύονσύστημασεποσοστόμεγαλύτεροτου20%, ηΚυβέρνηση«κάνεισκόντο καιβάσειτουσχεδίουτηςδεσμεύεταινακαταβάλλειμέροςαυτήςτηςδιαφοράςως«προσωπικήδιαφορά, μέχρικαιτο2018. Μεαυτόντοντρόποπάεινα«μαλακώσει τιςμεγάλεςμειώσειςπουσυνεπάγεταιγιατουςνέουςσυνταξιούχουςτονέοσύστημα ΜετάτονΙούλιοτου2018, ησύνταξηθαδίνεταισταεπίπεδαπουπροβλέπειονέοςδυσμενέστεροςυπολογισμός

Παράδειγμα Αςυποθέσουμεότιέναςασφαλισμένοςθαβγειστησύνταξημέσαστο2016. Ανμετοπαλιόσύστημαδικαιούντανσύνταξη1.000 ευρώκαιμετονέο800 ευρώ(μείωση20%), τότεμέχρικαιτο2018 θαπαίρνει900 ευρώ(τομισότηςδιαφοράςτου20%). Απόεκείκαιπέρα ησύνταξήτουθαπροσαρμοστείστα800 ευρώ Ανάλογα«τρικ, μεμικρότερηόμως«προσωπικήδιαφορά (1/3 και1/4 αντίστοιχα, προβλέπονταιγιαόσουςβγουνστησύνταξητο2017 καιτο2018.

Σεκάθεπερίπτωση μετοσχέδιότης ηΚυβέρνησηΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. μονιμοποιεί αλλάκαινομιμοποιείόλεςτιςμέχριτώρααυθαίρετεςπερικοπέςπουείχανεπιβάλλειοικυβερνήσειςΠΑ.ΣΟ.Κ– Ν.Δ., καιταυτόχρονα«χτίζει έναννέομηχανισμόγιατηνπαραπέραμείωσηόλωντωνσυντάξεων

  1. Επικουρικές Αύξησηεισφορώνγιααμφίβολεςσυντάξεις

ΜετοσχέδιοτηςΚυβέρνησηςεπιβάλλεταιαύξησητωνεισφορώνστονκλάδοτηςεπικουρικήςσύνταξηςκατά1,5 μονάδα Έτσι από1/1/2016 καιμέχριτην31/12/2018, τοποσότηςμηνιαίαςεισφοράςστοΕνιαίοΤαμείοΕπικουρικήςΑσφάλισης(ΕΤΕΑ όλωντωνμισθωτώνασφαλισμένων καθορίζεταισεποσοστό3,5% γιατονασφαλισμένοκαισεποσοστό4% γιατονεργοδότη από3% και3% 6

σήμερα Παραμερίζεταιηαρχικήκυβερνητικήπρότασηγιααύξησηεισφορώνκαιστιςκύριεςσυντάξεις.

Θυμίζουμεότιγιατηνεργοδοσία οιεισφορέςμειώθηκαντατελευταίαχρόνιακατά3,9 ολόκληρεςμονάδες ΣύμφωναμετηνΚυβέρνηση μετάτοπέραςτηςτριετίας ημηνιαίαεισφοράεπανέρχεταιστοσημερινόύψοςτης αλλάέωςτότε βέβαια «έχειοΘεός…

Καιενώεπιβάλλεταιαύξησηστηνεισφοράγιατηνεπικουρικήσύνταξη τοσχέδιοτηςΚυβέρνησηςδιατηρείόλεςτιςαντιλαϊκέςδιατάξειςπροηγούμενωννόμων όπωςηδιαμόρφωσητουύψουςτηςσύνταξηςμεβάσηταδημογραφικάδεδομένα(καιπροσδόκιμοεπιβίωσης). Μεάλλαλόγια ετησίωςθαπροϋπολογίζεταιένασυγκεκριμένοποσόγιαεπικουρικέςσυντάξεις(τούψοςτουθαεξαρτάταιαπότιςαντοχέςτηςκαπιταλιστικήςοικονομίας, πουθαμοιράζεταιστουςδικαιούχους

Όσομεγαλύτεροςείναιοαριθμόςτωνδικαιούχων τόσομικρότερηεπικουρικήσύνταξηθααναλογείστονκαθένα Τοποσοστόαναπλήρωσηςκαθορίζεταισε0,45% γιακάθεχρόνοΑσφάλισης Δηλαδή γιαναπιάσεικάποιοςτοπροηγούμενοποσοστόαναπλήρωσηςπουήταν20%, θαπρέπειναδουλεύει44,5 χρόνια Επίσης το20% υπολογιζότανεπίτουτελευταίουσυντάξιμουμισθού ανδούλευεστοΔημόσιο ήεπίτουμέσουόρουτωνσυντάξιμωναποδοχώντηςκαλύτερηςπενταετίαςτωντελευταίων10 χρόνωνστονΙδιωτικόΤομέα Τώραθαυπολογίζεταιεπίτουμέσουόρουτωνσυντάξιμωναποδοχώνόλουτουεργάσιμουβίου

  1. ΣφαγήσεΕΚΑΣ- Εφάπαξ– ΜΤΠΥ– παροχέςΤαμείων

Μαζίμετονεπανυπολογισμότωνήδηαποδιδόμενωνσυντάξεων ηΚυβέρνησηπροχωράκαιστησταδιακήκατάργησητουΕΚΑΣ Μετάτο2019 δενθακαταβάλλεταισεκανένανσυνταξιούχοκαισυνολικάοιχαμηλοσυνταξιούχοιχάνουνπερίπου1 δισ ευρώσεετήσιαβάση

Γιατιςεφάπαξπαροχέςκαθιερώνεταινέοςμαθηματικόςτύπος σύμφωναμετονοποίοοιμειώσειςθακυμανθούναπό10% έως15%, ενώγιαταμερίσματατουΜετοχικούΤαμείουΠολιτικώνΥπαλλήλωναυτέςθαυπερβούντο30%.

Όσοναφοράτηνοργανωτικήδομή ηΚυβέρνησηπροχωράστηδημιουργίαενόςυπερ-Ταμείου αναδρομικάαπό1/1/2016, όπουυπάγονταιόλαταΤαμείακύριωνσυντάξεων μαζίμεταΤαμείαΠρόνοιαςπουαπέδιδανταεφάπαξ ταοποίακαιαυτάθαμειωθούν Ταυτόχρονα στοίδιοΤαμείουπάγονταικαιταΤαμείακαιοικλάδοιπουδίνουνπαροχέςσεχρήμαλόγωασθένειαςήάλλαβοηθήματα 7

Στονέουπερ-ΤαμείοκύριαςΑσφάλισης πουθαεμπεριέχειωςξεχωριστέςδιευθύνσειςκαιτουςτομείςπαροχήςεφάπαξ θαισχύουνστοεξήςκοινοίκανόνεςυπολογισμούτωνσυντάξεων Εννοείται, βέβαια, ότιμέσωαυτήςτηςτεχνητήςενοποίησης– μαμούθ πέραντωνπροβλημάτωνλειτουργικότητας τοκύριοείναιότιθαεπιδιωχθείηαποψίλωσηόλωντωνπαροχώνπροςτουςασφαλισμένουςπουέδινανμέχριτώραταΤαμεία μετηδημιουργίανέωνκανονισμώνπαροχών

Συνέπειατηςδημιουργίαςτουνέουυπερ-ΤαμείουθαείναιηλεηλασίαόσωναποθεματικώνέχουναπομείνεισεκάποιαεπιμέρουςΤαμείακαιησταδιακήμετατροπήτουνέουφορέασεμιαυποτυπώδη υποβαθμισμένηκρατικήδομήαφούπλέονηιδιωτικήασφάλισηθακληθείναυποκαταστήσειτηνΚοινωνικήΑσφάλιση.

Οιασφαλισμένοι δηλαδή λόγωκαιτηςδραματικήςσυρρίκνωσηςτωνσυντάξεώντους θααναγκάζονταιουσιαστικάκιεφόσοναντέχουνοικονομικάνακαταφύγουνστηνιδιωτικήασφάλισηγιαναέχουνστοιχειώδειςπαροχέςυγείαςήστοιχειώδειςσυνθήκεςεπιβίωσηςσταγεράματα Ενισχύονταιμεαυτόντοντρόποτοκεφάλαιοκαιοιιδιωτικοίεπιχειρηματικοίόμιλοιτωνασφαλιστικώνπολυεθνικώνκαιτωνπαροχώνυγείας Ηασφάλισηαπόσυλλογικόδικαίωμακαιεργατικήκατάκτηση, μετατρέπεταισεατομικήυποχρέωση

ΕίναιχαρακτηριστικόότιηΚυβέρνησηέσπευσενακαταθέσειστηΒουλή(4/1/2016) τοπρώτονομοσχέδιοτηςχρονιάςγιατηνπροσαρμογήτηςελληνικήςνομοθεσίαςστηνΟδηγία2009/138/ΕΚγιατηΦερεγγυότηταΙΙ Κυρίαρχοστοιχείοτηςοδηγίαςείναιοιαυστηρότερεςκεφαλαιακέςαπαιτήσειςγιατιςασφαλιστικέςεταιρείες(καιτιςεταιρείεςαντασφάλισης– πουεγγυώνταιδηλαδήτηνκάλυψητωνζημιώντους, γεγονόςπουμαθηματικάοδηγείσεεξαγορές– συγχωνεύσειςαπότουςμεγάλουςομίλουςτουκλάδου δηλαδήσεμεγαλύτερησυγκέντρωσηκαισυγκεντροποίησητουκεφαλαίου γιαναμπορούνναανταποκριθούνστιςσυνθήκες«αυξημένηςπελατείας πουτροφοδοτείηδιάλυσητωνκοινωνικοασφαλιστικώνσυστημάτωνστηνΕυρωπαϊκήΈνωση Γιαμεγαλύτερηδιευκόλυνσητηςσυγκέντρωσηςαυτής αίρονταιόλοιοιπεριορισμοίκίνησηςκεφαλαίωνκαιελεύθερηςεγκατάστασήςτουςστιςχώρεςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης ανεξάρτητααπότηνχώρακαταγωγήςτους ενώκαθιερώνεταιηενιαίαευρωενωσιακήάδειαγιαόλεςτιςεπιχειρήσειςτουείδουςκαιηενίσχυσητωναρμοδιοτήτωντηςευρωενωσιακής«ΕυρωπαϊκήςΡυθμιστικήςΑρχήςΑσφαλίσεωνκαιΕπαγγελματικώνΣυντάξεων.

Μετηδημιουργίααυτούτουυπερ-Ταμείουείναιάμεσοςοκίνδυνοςπλήρουςοργανωτικήςπαραλυσίαςκαιταλαιπωρίας τωνεργαζομένωνκαιτωνεξυπηρετούμενωνασφαλισμένων ενώηδιάχυσηχρεώνκαιελλειμμάτωντωνπιο«προβληματικών ταμείωνθαέχειδραματικέςσυνέπειεςγιαόλεςτιςσυντάξεις Τέτοιαςέκτασηςοργανωτικέςαλλαγέςστονυπόλοιποκόσμογίνονταιμεμεταβατικήπερίοδο3 έωςκαι10 ετώνκαιμετάαπόδιάλογομετουςφορείςτωνεργαζομένωνκαιτωνεργοδοτών 8

Ηκατάργησητωνεπιμέρουςασφαλιστικώνοργανισμώνπουλειτουργούνστηβάσητηςαπαραίτητηςδιάκρισηςπουαφοράστησυνάφειατηςεργασιακήςσχέσηςτωνασφαλισμένωνκαιη«πολτοποίησή» τουςστονενιαίοφορέα, μετατρέπειουσιαστικάτοθεσμότηςΚοινωνικήςΑσφάλισηςσεσύστημαπαροχής σεσύστημακρατικήςασφάλισης ΟδιεκδικητικόςκαιπαρεμβατικόςχαρακτήραςτηςΚοινωνικήςΑσφάλισηςστηρίζεταιστηνκοινήκαιενιαίασυνδικαλιστικήέκφρασηπουπροσδιορίζεταιαπόαυτήτησυνάφεια. Έτσιδιασφαλίζεταιοσεβασμόςσταιδιαίτεραχαρακτηριστικάπουαφορούνκάθεεπιμέρουςασφαλιστικόκαισυνταξιοδοτικόπλαίσιο Ενθαρρύνειεπίσηςτηνουσιαστικήσυμμετοχήτωνασφαλισμένωνσεόλαταεπίπεδααυτήςτηςδιαδικασίαςαποτελώνταςτηνπεμπτουσίατου«συλλογικού πουβρίσκεταιγενικότεραυπόδιωγμό προκειμένουνααντικατασταθείόχιαπότο«ατομικό αλλάαπότοισοπεδωμένοκαιαπρόσωπο«μεμονωμένο. Ηαναγκαία«ταύτιση, ηπροσωπικήοργανικήσχέσηκαιεπαφήτουασφαλισμένουμετιςτύχεςτουασφαλιστικούτουφορέαμετάαπόδεκαετίεςυπονόμευσηςαπότησυνεχή άστοχηκαιαποτυχημένηκρατικήπαρέμβασηκαιλεηλασία επιχειρείταιτώρανακαταργηθείοριστικάμετονπιοβίαιοτρόπο

Οιεργαζόμενοιπαλεύουμεγια

 ΤοκαθολικόδικαίωμαστηνΚοινωνικήΑσφάλισηγιαόλουςχωρίςπροϋποθέσεις

 ΑποκλειστικάΔημόσιοΑσφαλιστικόΣύστημα πουθαλειτουργείμεκριτήριοτιςκοινωνικέςανάγκες Ηασφάλισηδενείναιεμπόρευμα

 Ναπληρώσουνοιεργοδότεςκαιτοκράτος, τηνκρίσητουασφαλιστικούσυστήματος.

 Ναέχουνελεύθερακαιχωρίςπροϋποθέσειςδωρεάνπερίθαλψηαπόένααποκλειστικάδημόσιουγειονομικόσύστημα, όλοιοιπολίτεςπουδιαμένουνστηχώραΈλληνεςήμετανάστες εργαζόμενοιήάνεργοι

 ΆμεσηχρηματοδότησηόλωντωνΤαμείων(ΜΤΠΥ ΕΤΕΑ ΤΠΔΥ γιαναανταποκριθούνστιςυποχρεώσειςτουςπροςτουςδικαιούχους ΑνακεφαλαίωσητωνΑσφαλιστικώνΤαμείωνγιααποκατάστασητωναπωλειώνλόγωτουPSI. ΕιδικάγιατοΤΠΔΥαπαιτείταινασυμπεριληφθούνοισυσσωρευμένεςυποχρεώσειςτουπροςτουςσυνταξιούχους(800.000.000 ευρώ στιςληξιπρόθεσμεςοφειλέςτουΔημοσίου

Απαιτούμε

 Νακαταργηθούνόλοιοιαντιασφαλιστικοίνόμοιπουψηφίστηκαντατελευταίαχρόνια(Σιούφα Ρέππα Πετραλιάκλπ) καιοινομοθετικέςρυθμίσειςπουπροωθήθηκαντηνπενταετίατωνμνημονίων

 ΝαμηνπεράσουνταβάρβαραμέτρατουτρίτουμνημονίουκαιονέοςνόμοςτηςΚυβέρνησηςΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ. γιατηνασφάλιση

9

 

 ΝαεπιστραφούνσταΑσφαλιστικάΤαμείατααποθεματικάπουυπεξαίρεσανοιτράπεζες οιεργοδότεςκαιτοκράτος τα70 διςευρώπουλεηλατήθηκανέωςτο2010 καιταδεκάδεςδιςπουχάθηκανμεταδομημέναομόλογακαιτο«κούρεμα τουPSI.

  1. Μπορούμενατουςσταματήσουμε! Υπάρχειάλλοςδρόμος…

Τίποτααπ όλααυτάδενμπορείναπραγματοποιηθείανδεναγωνιστούμενααπαλλαγείηΚοινωνικήΑσφάλισηκαιηζωήμαςαπ ότιεμποδίζειτηνικανοποίησητωναναγκώνμας

ΗΚοινωνικήΑσφάλισηστηχώραμαςέχειπροβλήματα όχιλόγωυψηλώνδαπανώντηςγιασυντάξεις αφούαυτέςέχουνμειωθείδραστικά(35-50%) ταχρόνιατωνμνημονίων αλλάλόγωτηςμείωσηςτωνεσόδωντης εξαιτίαςτωνμνημονιακώνπολιτικώντηςλιτότητας Επομένως ηΚοινωνικήΑσφάλισημπορείνασωθείκαινααναβαθμιστεί μόνονεφόσονκαταργηθούνταμνημόνια διασφαλιστούνκαιαυξηθούνταέσοδάτης δηλαδήΕΑΝ

 Μειωθείηανεργίαμετηνκατάργησητωνμνημονίωνλιτότηταςκαιτηνπροώθησηενόςαναπτυξιακούσχεδίουπαραγωγικήςανασυγκρότησηςτηςχώρας

 Χτυπηθείηεισφοροδιαφυγήκαιηανασφάλιστηεργασία ώστενααποδοθούνστηνΚοινωνικήΑσφάλισηετησίωςμέχρι8 διςευρώπρόσθετοιπόροι

 Αρχίσουννααυξάνονταιοιμισθοί μετηναποκατάστασητωνσυλλογικώνσυμβάσεωνεργασίαςκαιτονδραστικόπεριορισμότωνελαστικώνκαιάτυπωνμορφώνεργασίαςπροςόφελοςτηςπλήρουςκαισταθερής

 Αυξηθείηκρατικήχρηματοδότησήτηςσύμφωναμετιςανάγκεςτηςκαιτηνυποχρέωσητουκράτους τουλάχιστονσταεπίπεδατου2012 (14 διςευρώετησίως.

 Ανακεφαλαιοποιηθεί δηλαδήαποκατασταθεί, μεσυμπληρωματικούςδημόσιουςπόρους πουθαπροέλθουναπότηφορολόγησητωνμεγάλωνκερδώνκαιτουμεγάλουπλούτου ηδιαχρονικήλεηλασίατωναποθεματικώντηςαπότιςκυβερνήσεις τιςτράπεζεςκαιτηνεργοδοσία

 Αξιοποιείταιμεασφάλειακαιόχιμερίσκοήτζόγοηεναπομείνασακινητήκαιακίνητηπεριουσίατης

 Γίνειδιαγραφήτουδημοσίουχρέουςτηςχώρας ώστεναυπάρξουνοιαναγκαίοιδημόσιοιπόροιγιατηνχρηματοδότησητηςΚοινωνικήςΑσφάλισης, τωνκοινωνικώνπολιτικώνκαιτηςανάπτυξης

ΗΑΔΕΔΥ αγωνίζεταιγιαέναδημόσιοσύστημαΚοινωνικήςΑσφάλισης εγγυημένωνπαροχών αλληλέγγυο αναδιανεμητικόκαικαθολικό ΓνωρίζουμεότιγιαταπαραπάνωθασυναντήσουμετηλυσσαλέααντίδρασητωνδανειστώνκαιτηςΕυρωζώνης 10

Ανάμεσα όμως στοναργόμνημονιακόθάνατοτηςΚοινωνικήςΑσφάλισης τωνσυνταξιούχων τωννέωνκαισεμίανέαελπιδοφόρααρχήσερήξημετηχρεομηχανήκαιτηνΕυρωζώνη πουγιατηχώραμαςταυτίζεταιμεσυνεχήλιτότητα προτιμούμετοδεύτερο.

  1. ΟοικονομικόςκαικοινωνικόςρόλοςτηςΚοινωνικήςΑσφάλισης

ΟιθέσειςτηςΑΔΕΔΥ γιατηνΚοινωνικήΑσφάλισηβασίζονταιστηνπαραδοχήότι:

 Οιαλλεπάλληλεςπερικοπέςσυντάξεωνκαιασφαλιστικώνδικαιωμάτων αντίναλύνουνταπροβλήματατηςΚοινωνικήςΑσφάλισης ταοξύνουνκαιταεδραιώνουν

 ΟιεναλλακτικέςπολιτικέςπρέπειναδιορθώνουντιςυπάρχουσεςπαθογένειεςαλλάκαιναθέτουντιςβάσειςενόςσυστήματοςΚοινωνικήςΑσφάλισης πουθαανακτήσειτακοινωνικάκαιαναδιανεμητικάχαρακτηριστικάτου

 ΗμακροπρόθεσμηπροοπτικήτηςΚοινωνικήςΑσφάλισηςπροϋποθέτειτησύζευξηπαρεμβάσεωνάμεσηςαπόδοσηςμετησυνολικήπαρέμβασηαναβάθμισηςτουκοινωνικούκράτους

 ΟμακροπρόθεσμοςσχεδιασμόςγιατηναναβάθμισητηςΚοινωνικήςΑσφάλισηςπρέπεινασυνοδεύεταιαπόμέτραάμεσηςαπόδοσηςγιατηνικανοποίησητωνεπειγουσώναναγκώντωνασφαλισμένων τωνσυνταξιούχωνκαιτωνΑσφαλιστικώνΤαμείων.

  1. Ηαντιμετώπισητηςεισφοροδιαφυγήςκαιτηςαδήλωτηςκαιανασφάλιστηςεργασίας

ΗαξιοπιστίατηςΚοινωνικήςΑσφάλισηςστιςσχέσειςτηςμετουςασφαλισμένουςμπορείνααποκατασταθείπρωτίστως εάναντιμετωπιστούνάμεσαηέκτασηαλλάκαιοιρίζεςτηςεισφοροδιαφυγήςκαιτηςαδήλωτηςκαιανασφάλιστηςεργασίας

Θαπρέπεινακαταργηθούνοινομοθετικέςδιατάξεις που

 αφήνουν«παραθυράκια υπέρτηςαδήλωτηςεργασίας

 καθιερώνουνκανόνεςεργασίαςχωρίςδικαιώματα

 δυσχεραίνουντονέλεγχοτωνυπηρεσιών

 βάζουνεμπόδιαστηνείσπραξηβεβαιωμένωνεισφορών

 αφήνουνατιμώρητες όσεςεπιχειρήσειςπαραβιάζουντηνεργατικήκαικοινωνικο-ασφαλιστικήνομοθεσία

11

ΕπίσηςηΑΔΕΔΥ αγωνίζεταιγια

 τηνκατάργησητωνδιατάξεωνπουπροβλέπουνμειωμένεςήμηδενικέςεργοδοτικέςεισφορές(εισφοροαπαλλαγές,

 τηθεσμοθέτησητωνίδιωνασφαλιστικώνδικαιωμάτωνμεαυτάτωνπλήρωςεργαζομένωνγιατουςελαστικάήμερικάεργαζόμενουςκαιγιατουςεργαζόμενουςμεσυμβάσειςπαροχήςυπηρεσιώνπουυποκρύπτουνσυμβάσειςεξαρτημένηςεργασίας(βάουτσερ προγράμματακοινωφελούςεργασίαςκλπ).

Ηενίσχυσητηςγενικότερηςεπιχειρησιακήςικανότητας τηςμηχανοργάνωσηςκαιτηςστελέχωσηςτωνασφαλιστικώνταμείωνκαιτωνδημοσίωνελεγκτικώνυπηρεσιών(ΣΕΠΕ ΕΥΠΕΑκλπ), ηπλήρηςνομικήκαιυπηρεσιακήκάλυψητωνελεγκτώναπόασύδοτουςεργοδότες ηκωδικοποίησηκαιαπλούστευσητηςασφαλιστικήςνομοθεσίας μεστόχοναθεσπιστείΚώδικαςΑσφαλιστικούΔικαίου ηέκδοσηχρηστικούασφαλιστικούοδηγούκαιηπροώθησημιαςμεγάληςδημόσιαςκαμπάνιαςενημέρωσηςτωνεργαζομένωνγιαταασφαλιστικάτουςδικαιώματαμπορούνναελαχιστοποιήσουντηνανασφάλιστηεργασίακαιτηνεισφοροδιαφυγή

ΟεγγυητικόςρόλοςτουΚράτουςστηνΚοινωνικήΑσφάλισηοφείλεινασυνδυάζεταιμεαποτελεσματικέςδιαδικασίεςκοινωνικούελέγχουκαιτηνενεργόενημέρωσηκαισυμμετοχήεκπροσώπωντωνασφαλισμένων(μισθωτών αγροτώνκαιελεύθερωνεπαγγελματιών στηδιαχείρισητωνΤαμείων στηλήψητωναποφάσεωνκαιστονγενικότεροσχεδιασμόπολιτικώνγιατηνΚοινωνικήΑσφάλιση.

ΑπότηνΕκτελεστικήΕπιτροπήτηςΑΔΕΔΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...