Κινητοποίηση τη Δευτέρα 3/9 για υπεραριθμίες και κενά

Κινητοποίηση τη Δευτέρα 3/9 για υπεραριθμίες και κενά
• Δ΄Αθήνας (Συγγρού 165) στις 2.00 μ.μ.
• Α΄Αθήνας (Δώρου 9) στις 3.00 μ.μ.
Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Παρθενώνας» από κοινού και με άλλους συλλόγους Π.Ε. καλεί σε κινητοποίηση στην Α’ και Δ΄ Διεύθυνση Αθήνας όπου οι διευθυντές εκπαίδευσης καλούν συνεδρίαση των ΠΥΣΠΕ για υπεραριθμίες και κενά. Δηλώνουμε ότι, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, δε θα δεχτούμε με κανένα τρόπο πλασματικές υπεραριθμίες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την περικοπή των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
Απαιτούμε:
1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα
2. ένας/μία επιπλέον δάσκαλος/α για κάθε δύο τμήματα ολοημέρου
3. κάλυψη με έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής για κάθε αίτηση σε παράλληλη στήριξη
4. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης
5. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τάξη υποδοχής και ίδρυση Τ.Υ όπου χρειάζεται
6. τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα, όπως ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων.
7. δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο
8. ένταξη όλων των παιδιών προσφύγων στα πρωινά τμήματα δημοτικών και νηπιαγωγείων
9. χωρισμό των πληθωρικών τμημάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο από τους Συλλόγους Διδασκόντων κάθε σχολείου
10. κάλυψη όλων των κενών με όλο το απαραίτητο προσωπικό (δάσκαλοι – νηπιαγωγοί – ειδικότητες σε γενική και ειδική αγωγή)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...