Καταγγελία για τη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων

Να δοθούν όλα τα χρήματα στα σχολεία
Ύστερα από 8 και πλέον μήνες λειτουργίας της νέας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων η κατάσταση ακόμη δεν έχει ομαλοποιηθεί με σοβαρό αντίκτυπο στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. Η κατάσταση που επικρατεί επιβεβαιώνει όλες τις ανησυχίες και τις πολιτικές εκτιμήσεις που είχαν διατυπώσει τα Εκπαιδευτικά Σωματεία σχετικά με τη συγχώνευση και των επτά σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας του Δήμου Αθηναίων σε μία.
Η Δ’ δόση του 2016 ακόμη δεν έχει διανεμηθεί στις σχολικές μονάδες, από την Γ’ δόση έχει παρακρατήσει ένα μεγάλο μέρος η Σχολική Επιτροπή, ενώ στα δημοτικά και νηπιαγωγεία έχει διανείμει ένα μέρος του ποσού με εντελώς αυθαίρετο τρόπο και αδιαφανή πρακτική. Με την πρακτική του Δήμου, δεν εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος που ορίζει ο νόμος για την κατανομή της κρατικής επιχορήγησης σε κάθε σχολική μονάδα ούτε το κάθε σχολείο πήρε τα χρήματα που χρειάζεται. Από την α΄δόση του 2017 δόθηκε στα σχολεία μόνο το 40%, καθώς στη συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής, η αντιδήμαρχος για το παιδί κ. Ηλιοπούλου πρότεινε – και η σχολική επιτροπή αποφάσισε – να αποδώσουν μόνο το 40% των χρημάτων χωρίς καμία απολύτως εξήγηση για το άλλο 60% που παρακρατούν. Η πρακτική αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση ακόμη και με τα λεγόμενα της ίδιας Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και της Αντιδημάρχου Παιδείας στη συνάντηση που πραγματοποίησαν τα εκπαιδευτικά σωματεία μαζί τους στις 3/3, όπου δήλωσαν ότι από κάθε δόση θα παρακρατείται το 30% για έκτακτες ανάγκες και το υπόλοιπο 70% θα δίνεται στα σχολεία. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι και στη συγκεκριμένη συνάντηση αλλά και στα κοινά Δελτία Τύπου που έχουν εκδοθεί με τους όμορους συλλόγους της Α΄Αθήνας, έχουμε διαφωνήσει κάθετα με την παρακράτηση του 30%.
Στην εν λόγω συνάντηση στις 3/3 η Αντιδήμαρχος Παιδείας μας δήλωσε ότι «σχετικά με τα χρήματα των παλιών σχολικών επιτροπών, τους απολογισμούς τους και τα χρέη σε λογαριασμούς και σε προμηθευτές, η νέα σχολική επιτροπή δεν μπορεί να μας δώσει αναλυτική εικόνα για το αποθεματικό της ούτε για τα χρέη, γιατί δεν έχουν δοθεί όλοι οι οικονομικοί απολογισμοί από όλες τις προηγούμενες σχολικές επιτροπές ούτε αναλυτική κατάσταση χρεών. Δεν γνωρίζουν καν πόσο είναι το σύνολο των χρεών. Θεωρούν ότι μέχρι αρχές Απριλίου θα έχουν δοθεί οι απολογισμοί και δεσμεύτηκαν ότι θα μας στείλουν πλήρη και αναλυτική ενημέρωση καθώς και ότι θα ενημερώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο.» Έχουμε φτάσει μέσα Μαΐου και ακόμη η σχολική επιτροπή δεν μας έχει κάνει καμία ενημέρωση για το τι έγιναν αναλυτικά τα χρήματα της Γ’ και Δ’ δόσης του 2016, ποια χρέη και ποιων σχολικών κοινοτήτων αποπληρώθηκαν, ποιο είναι το ποσό του αποθεματικού και από ποιες σχολικές επιτροπές το παρέλαβε η νέα σχολική επιτροπή, παρουσίαση των οικονομικών απολογισμών των προηγούμενων σχολικών επιτροπών κ.λπ. Θεωρούμε εντελώς αδικαιολόγητη την «αδυναμία» να δοθούν όλα τα στοιχεία που τα εκπαιδευτικά σωματεία απαιτήσαμε από τον Μάρτη, μια και η ενιαία σχολική επιτροπή αποφασίστηκε από τον Ιούνιο και λειτουργεί κανονικά σχεδόν ένα οχτάμηνο! Να τονίσουμε επίσης, ότι οι προηγούμενες σχολικές επιτροπές είχαν επίσης οριστεί από τη δημοτική αρχή (στις σχολικές επιτροπές έχει πάντα κατά το νόμο, πλειοψηφία η εκάστοτε δημοτική αρχή) και άρα οποιαδήποτε ευθύνη τους αποδίδεται, αφορά ταυτόχρονα και τη δημοτική αρχή και είναι ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιείται ως άλλοθι!
Θεωρούμε μέγιστο ζήτημα η διαχείριση των χρημάτων της επιχορήγησης να γίνεται από τις σχολικές κοινότητες (διευθυντές/ντριες, προϊσταμένες, σύλλογοι διδασκόντων, σύλλογοι γονέων) που γνωρίζουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και να υπάρχουν κοινά και δημοσιοποιημένα κριτήρια ώστε να μην ευνοείται ένα συγκεντρωτικό και πελατειακό σύστημα. Είναι μείζον ζήτημα όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων να έχουν πλήρη εικόνα για τα οικονομικά των σχολείων τους.
Τις τελευταίες μέρες πληροφορηθήκαμε ότι οι σχολικοί τροχονόμοι έλαβαν μειωμένα χρήματα από αυτά που δικαιούνται. Η ενέργεια αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη σύμβαση που έχουν υπογράψει, στην οποία προβλέπεται το ακριβές ποσό που θα λαμβάνουν κάθε μήνα από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο. Πουθενά στη σύμβασή τους δεν προβλέπεται ότι δεν θα πληρώνονται κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, που είναι κλειστά τα σχολεία. Απαιτούμε να δοθούν όλα τα χρήματα που δικαιούνται σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουν υπογράψει.

Απαιτούμε:
• Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της κρατικής επιχορήγησης αναλυτικά και με παραστατικά.
• Να υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών.
• Να δοθούν όλα τα χρήματα που αναλογούν στα σχολεία τώρα. Τα χρήματα ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στα σχολεία. Καμία σχολική επιτροπή δεν έχει δικαίωμα να παρακρατεί χρήματα που ανήκουν στα σχολεία.
• Γενναία αύξηση της κρατικής επιχορήγησης.
• Έκτακτη επιχορήγηση από το δήμο για την αντιμετώπιση των παλαιότερων χρεών και των προβλημάτων των δημοτικών και νηπιαγωγείων της πόλης μας.
• Απόδοση ΟΛΩΝ των χρημάτων των δόσεων στις σχολικές κοινότητες με βάση τον σχετικό αλγόριθμο και διαχείρισή τους από αυτές. Ο Δήμος να πληρώνει τους λογαριασμούς και τα υπόλοιπα χρήματα να κατανεμηθούν στα σχολεία.
• Άμεση χρηματοδότηση και με έκτακτη επιχορήγηση των οξυμένων αναγκών των νηπιαγωγείων με και αντίστοιχα των τμημάτων ένταξης και του ολοήμερου δημοτικού σχολείου.
• Να αναλάβει μόνιμα ο Δήμος από ίδιους πόρους την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ και θέρμανσης των Νηπιαγωγείων του Δήμου μας, γιατί τα νηπιαγωγεία αδυνατούν αντικειμενικά να καλύπτουν τις ανάγκες αυτές.
• Απαιτούμε την αύξηση της επιχορήγησης στα σχολεία τώρα, τη δίκαιη κατανομή των πιστώσεων και την επιστροφή της οικονομικής διαχείρισης των σχολείων στους πλέον αρμόδιους, στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές της κάθε σχολικής μονάδας, την παραπέρα ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων των ΔΕΠ.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Καλούμε τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων , τις/τους Προϊσταμένες/-ους των Νηπιαγωγείων και τους Συλλόγους Διδασκόντων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων να καταγράψουν και να αποστείλουν στο μειλ του συλλόγου τα προβλήματα και τις ελλείψεις τους (κτιριακά, εξοπλισμού, τεχνικής υφής), με σκοπό να πραγματοποιήσουμε μια κινητοποίηση – παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο Αθηναίων και Μοσχάτου – Ταύρου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...