Ενημέρωση για τα κενά και πλεονάσματα στη Δ΄ Αθήνας

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. της Δ’ Αθηνών πραγματοποίησαν την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, παράσταση διαμαρτυρίας στο ΠΥΣΠΕ, καταγγέλλοντας τον ορισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών και τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων, ο προγραμματισμός των Συλλόγων Διδασκόντων και χωρίς να ερωτηθούν οι εκπαιδευτικοί για τη διάθεση των ωρών.
Οι Σύλλογοι απαίτησαν να τροποποιηθούν οι πίνακες κενών και πλεονασμάτων, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αιτήματα των σχολείων περί των προσφερόμενων και των απαιτούμενων ωρών ΠΕ70 και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, με σταθερό κριτήριο τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και όχι τις μνημονιακές απαιτήσεις του ΥΠΠΕΘ για περικοπές εκπαιδευτικών.
Καλούμε του Συλλόγους Διδασκόντων, τους Δ/ντές-τριες των Σχολείων και τη Δ’ Διεύθυνση να υπολογίσουν τα κενά με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες και συγκεκριμένα:
1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα
2. ένας/μία επιπλέον δάσκαλος/α ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο
3. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης
4. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής
5. με τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα, όπως ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων.
6. με σπάσιμο των πληθωρικών τμημάτων, που κρίνεται απαραίτητο από τους Συλλόγους Διδασκόντων κάθε σχολείου.
7. Επίσης να υπολογιστούν τα κενά και πλεονάσματα των ωρών ειδικοτήτων με βάση τη διάθεση των ωρών που κρίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων και αφού ερωτηθούν οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Δ’ Αθήνας θα παραστούν και στις επόμενες συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ, ώστε να διασφαλιστούν τα αιτήματα των σχολείων και τα δικαιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών.
Καλούμε τους αιρετούς του Π.Υ.Σ.Π.Ε. να μην νομιμοποιήσουν αντιεκπαιδευτικές διαδικασίες, και αν χρειαστεί, να συμβάλλουν στο μπλοκάρισμά τους μαζί με τα εκπαιδευτικά σωματεία.

Το ΠΥΣΠΕ μετά την παράσταση των Συλλόγων, δεν προχώρησε στην ονομαστικοποίηση των υπεραριθμιών και στον υπολογισμό των κενών – πλεονασμάτων. Ο Δ/ντης εκπαίδευσης δεσμεύτηκε να ερωτηθούν τα σχολεία για τη διάθεση των ωρών. Όμως δεν δεσμεύτηκε σε κανένα άλλο από τα αιτήματα των Συλλόγων, υλοποιώντας την πολιτική του ΥΠΠΕΘ, μια πολιτική περικοπών, μνημονιακής λογιστικής και υποταγής στις απαιτήσεις του ΟΟΣΑ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...