Ανακοίνωση για τα νηπιαγωγεία

Να ανακληθούν τώρα οι ρυθμίσεις της Υ.Α. για το Νηπιαγωγείο.

Ζητάμε  ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο).

Ενιαίο πρόγραμμα. Ελευθερία στο σύλλογο διδασκόντων να αποφασίζει την εναλλαγή του ωραρίου ανάμεσα στις νηπιαγωγούς του βασικού και του προαιρετικού προγράμματος

 

 • Η αποσύνδεση του πρωινού προγράμματος από το απογευματινό αλλάζει το χαρακτήρα του ολοήμερου προγράμματος και ουσιαστικά το μετατρέπει σε δομή φύλαξης. Το ολοήμερο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου κατά γενική ομολογία  κρίνεται επιτυχημένο με επιστημονικά τεκμηριωμένη την παιδαγωγική προσφορά και τον αντισταθμιστικό του ρόλο και έχει διακριτότητα από αυτόν του Δημοτικού  ως προς την ηλικία και τις μεθόδους διδασκαλίας.

Με τις νέες ρυθμίσεις συγκροτείται  μια διαφορετική σύνθεση ομάδας από το πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα, χωρίς καμία σύνδεση, συνέχεια ή συνεργασία μεταξύ των νηπιαγωγών,  χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες παιδαγωγικές  και ψυχολογικές ανάγκες της ευαίσθητης ηλικίας νηπίων και προνηπίων.

 • Τα παιδιά του ολοήμερου προγράμματος θα αναγκάζονται να αλλάζουν, ομάδα, εκπαιδευτικό και χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με την κατανομή των μαθητών σε τμήματα με βάση το φύλο και την ηλικία μπορεί να προκύψει στην πρωινή ζώνη να υποδέχεται τα παιδιά ο/ η πρώτη εκπαιδευτικός, μετά να παρακολουθούν το υποχρεωτικό πρόγραμμα σε άλλη τάξη με άλλη/ άλλον εκπαιδευτικό και άλλη ομάδα παιδιών και στη συνέχεια να επιστρέφουν στο χώρο που γίνεται το ολοήμερο πρόγραμμα με άλλον/άλλη εκπαιδευτικό στον/στην οποίο ανατέθηκε το απογευματινό πρόγραμμα και άλλη ομάδα παιδιών. Πόση σύγχυση για παιδιά 4/5 ετών , ιδιαίτερα στην διάρκεια της προσαρμογής.
 • Η διαφορετική ώρα προσέλευσης για παιδιά που φοιτούν στο ίδιο τμήμα θα δημιουργήσει συγκρούσεις με τους γονείς των μαθητών ιδιαίτερα στα συστεγαζόμενα με Δημοτικά νηπιαγωγεία οι οποίοι θα αναγκάζονται να περιμένουν έξω από κλειστές πόρτες ενώ ο/η νηπιαγωγός του παιδιού τους θα είναι μέσα. Αντίστοιχα η διαφορετική ώρα αποχώρησης στο ίδιο τμήμα, όπως φάνηκε και στις πρόωρες αποχωρήσεις όπου και όταν δινόταν χωρίς φειδώ, δυσκολεύει συναισθηματικά τα παιδιά που βλέπουν τους φίλους τους να φεύγουν νωρίτερα.
 • Οι θέσεις των νηπιαγωγών σε κάθε σχολική μονάδα διακρίνονται και δεν είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες ως προς το παιδαγωγικό τους έργο με την κατάργηση της εναλλαγής του ωραρίου και της συνέχειας του προγράμματος στα ολοήμερα τμήματα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Η εμπειρία από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του ολοήμερου προγράμματος, και τον υποβαθμισμένο ρόλο του /της εκπαιδευτικού της απογευματινής βάρδιας, ανέδειξε την ανάγκη καθιέρωσης της εναλλαγής των θέσεων στο ολοήμερο τμήμα.
 • Η πολυαναμενόμενη εξειδίκευση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών, φέρνει αύξηση ωραρίου για την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, αφού δεν λαμβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Τα πολυθέσια Νηπιαγωγεία στα οποία προβλέπεται μείωση ωραρίου ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας είναι μόλις 9 από 5.140 σε όλη τη χώρα, ενώ προβλέπεται ανάθεση ωρών διοικητικού έργου μόνο για τις προϊσταμένες που υπηρετούν σε ολοήμερα τμήματα χωρίς πρωινή ζώνη.
 • Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων των νηπιαγωγείων να συζητήσουν και να υιοθετήσουν το σχέδιο πρακτικού της ΔΟΕ (επισυνάπτεται παρακάτω). Σε συνεννόηση με τους όμορους συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. θα ορίσουμε μια κοινή ημέρα όπου θα καταθέσουμε τα πρακτικά των συλλόγων διδασκόντων στη σχολική σύμβουλο.
 • Συμμετέχουμε στην απεργία την Πέμπτη 15/9.

Σχολικό έτος: 2016-2017

 

Aριθμός πράξης …………………….. του συλλόγου διδασκόντων του …………………Νηπιαγωγείου …………………………………..

 

Θέμα: «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός Νηπιαγωγών που διδάσκουν στα τμήματα».

 

Σήμερα ημέρα………… ……/9/2016 και ώρα …… συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων του…………………….. Νηπιαγωγείου  ……………………….. με θέμα «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός νηπιαγωγών που διδάσκουν στα τμήματα». Στη συνεδρίαση συμμετείχαν :

 1. ……………………………………………………….(ονοματεπώνυμο) Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου

2 ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

 1. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός
 2. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

 

   Η Προϊσταμένη ανάγνωσε τα όσα αναφέρονται στο ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο.

   Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση. Ο σύλλογος διδασκόντων προέβη σε κατανομή των τμημάτων με βάση τα όσα ορίζονται και συγκεκριμένα: « Οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο καθώς και την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των

μαθητών».

   Ο σύλλογος διδασκόντων προέβη σε κατανομή των τμημάτων με βάση την επιλογή των γονέων ως προς την ώρα αποχώρησης (13:00 ή 16:00) επιδιώκοντας σύνθεση τμημάτων τέτοια που θα διευκολύνει την ομαλή προσαρμογή των παιδιών και την ανάπτυξη ενός ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Τμήμα 1: Ώρα λειτουργίας 8:20-13:00: υπεύθυνος Νηπιαγωγός (ονοματεπώνυμο)……………………………

Τμήμα 2: Ώρα λειτουργίας 7:45/8:20-16:00: υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί

 1. …………………………… (ονοματεπώνυμο)
 2. …………………………….(ονοματεπώνυμο)

 

 

 

    Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε, επίσης, τον τρόπο ορισμού των νηπιαγωγών στα τμήματα με βάση τα όσα ορίζονται: «…κυκλικά και εκ περιτροπής, το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα» σε συνδυασμό με τα όσα ήδη αναφέρθηκαν «να λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.)».

 

    Έτσι, για να υπάρξει ενιαία γραμμή δράσης και συνεργασία των νηπιαγωγών, με κοινούς σκοπούς και στόχους και με βασικό σκοπό  την εύρυθμη λειτουργία του νηπιαγωγείου αποφασίστηκε να γίνεται εναλλαγή των θέσεων των δύο νηπιαγωγών που ανέλαβαν το 2ο  τμήμα.

 

   Αποφασίστηκαν, τέλος, οι εφημερίες όπως αναφέρεται παρακάτω:

 1. ……………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………..

 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως

 

Η Προϊσταμένη                               Οι Νηπιαγωγοί:

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...