Αμιγή τμήματα στα νηπιαγωγεία και εναλλαγή στη βάρδια των νηπιαγωγών.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Παρθενώνας» επαναδιατυπώνει την περσινή του απόφαση που αφορά το νέο ολοήμερο νηπιαγωγείο και τις θέσεις των νηπιαγωγών σε αυτό.
Η αποσύνδεση του πρωινού προγράμματος από το απογευματινό αλλάζει το χαρακτήρα του ολοήμερου προγράμματος και ουσιαστικά το μετατρέπει σε δομή φύλαξης. Το ολοήμερο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου κατά γενική ομολογία κρίνεται επιτυχημένο με επιστημονικά τεκμηριωμένη την παιδαγωγική προσφορά και τον αντισταθμιστικό του ρόλο και έχει διακριτότητα από αυτόν του Δημοτικού ως προς την ηλικία και τις μεθόδους διδασκαλίας. Με τις νέες ρυθμίσεις συγκροτείται μια διαφορετική σύνθεση ομάδας από το πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα, χωρίς καμία σύνδεση, συνέχεια ή συνεργασία μεταξύ των νηπιαγωγών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες παιδαγωγικές και ψυχολογικές ανάγκες της ευαίσθητης ηλικίας νηπίων και προνηπίων.
Οι θέσεις των νηπιαγωγών σε κάθε σχολική μονάδα είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες ως προς το παιδαγωγικό τους έργο. Με την κατάργηση της εναλλαγής του ωραρίου και της συνέχειας του προγράμματος στα ολοήμερα τμήματα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, η αρχή αυτή δέχεται σοβαρό πλήγμα καθώς η ισοτιμία τίθεται υπό αίρεση . Επίσης το απογευματινό προαιρετικό πρόγραμμα κινδυνεύει να μετατραπεί σε δομή φύλαξης.
Το Δ.Σ του συλλόγου καλεί τους /τις νηπιαγωγούς
1. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να προχωρήσουν σε δημιουργία αμιγών τμημάτων κλασικού και ολοήμερου προγράμματος με βάση την επιλογή των γονέων.
2. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να αναθέσουν το ολοήμερο τμήμα με εναλλαγή στο ωράριο της πρωινής και της απογευματινής βάρδιας και τους παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη γι αυτό. Η τακτική αυτή ακολουθήθηκε την προηγούμενη χρονιά χωρίς να υπάρξουν προβλήματα οποιουδήποτε είδους, αντίθετα άφησε παρακαταθήκη να συνεχιστεί και φέτος.
3. Καλεί και καλύπτει συνδικαλιστικά τους Συλλόγους διδασκόντων των Νηπιαγωγείων να προχωρήσουν στη συγκρότηση τμημάτων αμιγούς χαρακτήρα (αμιγώς κλασσικού, αμιγώς ολοήμερου προγράμματος) σύμφωνα με τις αιτήσεις των γονέων και την εναλλαγή της βάρδιας των Νηπιαγωγών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας σχολικής χρονιάς.
4. Καλεί το Δ.Σ της ΔΟΕ να πάρει ανάλογη απόφαση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...