Λέμε ΟΧΙ σε κάθε διαδικασία τηλεκπαίδευσης! Κυβέρνηση και υπουργείο να εξασφαλίσουν ασφαλή σχολεία και πρόσβαση σε συναδέλφισσες/-ους και μαθήτριες/-ές!

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Με δεδομένο ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. έστειλε οδηγία στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να βρίσκονται όλοι σε ετοιμότητα για εφαρμογή του μοντέλου τηλεκπαίδευσης, σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης Αττικής ή μεμονωμένα κάποιοι δήμοι κλείσουν σχολικές μονάδες λόγω επικείμενων καιρικών συνθηκών, σας υπενθυμίζουμε ότι:

1.     για την τηλεκπαίδευση υπάρχει o ν.4807/21 που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας και ορίζει αναλυτικά τα εξής:

«1. Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής «Σταθμός Τηλεργασίας») και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο…»

2.     Το ΥΠΑΙΘ και οι Δ/νσεις εκπαίδευσης οφείλουν να παρέχουν όλα τα τεχνολογικά μέσα εντός της σχολικής μονάδας και για όλους τους εκπαιδευτικούς. Είναι δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών να ζητήσουν να παραβρεθούν στα σχολεία τους για κάθε είδους καθήκον που τους ανατίθεται.

3.     Κλειστά σχολεία σημαίνει κλειστά σχολεία! Αυτό δε συμβαίνει με ευθύνη των εκπαιδευτικών. Σε περιπτώσεις όπου οι καιρικές συνθήκες κάνουν δύσκολη ή επικίνδυνη την πρόσβαση των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα κανένας δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να μεταβούν. Σε τέτοιες συνθήκες,  προέχει η ασφάλεια των συναδελφισσών και των συναδέλφων, των μαθητ(ρι)ών μας και των οικογενειών μας. Είναι ευθύνη του ΥΠΑΙΘ και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης να μην κινδυνεύσει κανείς. Τα σχολεία  κλείνουν κάθε φορά με απόφαση της Περιφέρειας ή μεμονωμένων Δήμων για μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικούς λόγω της επικινδυνότητας στην πρόσβαση στις σχολικές μονάδες! Ως εκ τούτου, τηλεκπαίδευση από το σπίτι μας δεν είμαστε υποχρεωμένοι/ες να κάνουμε και δεν χρησιμοποιούμε τον προσωπικό μας εξοπλισμό.

4.     Το σπίτι μας δεν είναι χώρος εργασίας. Κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν από το σπίτι τους και με δικά τους μέσα την τηλεκπαίδευση. Η έλλειψη ή η αδυναμία χρήσης τεχνολογικών μέσων, η αδυναμία παροχής τηλεκπαίδευσης από το σπίτι για τεχνικούς αλλά και παιδαγωγικούς λόγους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε κανενός είδους «κυρώσεις» σε συναδέλφισσες και συναδέλφους.

5.     Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με συλλογικό τρόπο, να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών για τους λόγους που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η τηλεκπαίδευση, για το ότι υπό αυτές τις συνθήκες δε θα επιτρέψουν να δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες στις μαθήτριες και στους μαθητές, να απαξιωθεί η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία.

6.      Δε θα γίνει αποδεκτή καμία αυθαιρεσία ή αυταρχική συμπεριφορά. Κάθε οδηγία του Υ.ΠΑΙ.Θ. που παραβιάζει όλα τα παραπάνω πρέπει άμεσα να καταγγέλλεται στα σωματεία.

7.    Οι αποφάσεις του Δ.Σ. του συλλόγου και της ΔΟΕ βρίσκονται σε ισχύ και για οποιοδήποτε θέμα προκύψει καλούμε τους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν άμεσα με το σωματείο.

Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο καλύπτει με κάθε τρόπο τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...