Για ορισμό μεντόρων και συντονιστών στη Δ’Αθήνας

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σχετικά με το mail που ήρθε στα σχολεία σας από τη Δ’ Διεύθυνση, με το οποίο ζητείται από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν έως την Παρασκευή 23 Δεκέμβρη σχετικά με τις διαδικασίες για τον ορισμό ενδοσχολικών συντονιστών και μεντόρων, απαντάμε ως εξής:

«Οι διαδικασίες σχετικά με τον ορισμό ενδοσχολικού συντονιστή και μέντορα δεν έχει καταστεί δυνατό να προχωρήσουν λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στην από 10.10.2022 με αρ. πρ. 162, κηρυγμένη Απεργία – Αποχή από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία (ΔΟΕ).»

Δ.Ο.Ε.: Επαναπροκήρυξη απεργίας αποχής για μέντορες και ενδοσχολικούς συντονιστές

Δ.Ο.Ε.: Συνεχίζουμε δυναμικά την απεργία αποχή από τους μέντορες και ενδοσχολικούς συντονιστές. Υπερασπιζόμαστε τη δημόσια εκπαίδευση. Οδηγίες

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...