Ατομική αξιολόγηση: Κανείς μόνος/καμιά μόνη – Αναλυτικά τα βήματά μας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

η μάχη ενάντια στις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης ξεκίνησε! Συσπειρωμένοι στο σωματείο μας, δηλώνουμε έτοιμοι να αντεπιτεθούμε στην επίθεση της κυβέρνησης στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και στα εργασιακά μας δικαιώματα. Η ατομική αξιολόγηση προχωρά ακόμη ένα βήμα την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων που θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολείων μας, των εκπαιδευτικών και των ίδιων των μαθητών μας. Είναι προκλητικός ο τρόπος που οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι εκβιάζονται και χρησιμοποιούνται ως Δούρειος Ίππος προκειμένου να περάσει η αξιολόγηση στα σχολεία μας!

Η επίθεση δε θα απαντηθεί ατομικά, αλλά συλλογικά!

Ο κλάδος 41 χρόνια τώρα έχει δώσει ηρωικούς αγώνες και θα συνεχίσει να το κάνει, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, για ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα και δεν θα εξοντώνει, χωρίς ταξικούς φραγμούς και κατηγοριοποιήσεις, για ενιαίο 12χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο με 2χρονη προσχολική αγωγή κι εκπαίδευση.

Η συλλογική στάση και ο κοινός βηματισμός με τον Σύλλογο μας, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μπλοκάρουμε την ατομική αξιολόγηση, να πετύχουμε τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων συναδέλφων και να εξασφαλίσουμε τη μονιμότητα όλων των εκπαιδευτικών. Η στάση των συναδέλφων σε όλη τη χώρα δείχνει το δρόμο! Στην Κρήτη, ο αριθμός των αξιολογημένων νεοδιόριστων δεν ξεπερνά τους 50 σε σύνολο 570, ποσοστό μόλις 9%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα από τα νησιά του ΝΑ Αιγαίου και την Πελοπόννησο,  τη Μακεδονία,  τη Θράκη, την Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά. 

Βήματα ενάντια στην ατομική αξιολόγηση:

  • Είμαστε σε επαφή με το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και προχωράμε συλλογικά, κανείς και καμία μόνος/η!
  • Δηλώνουμε στάση εργασίας, αν οριστεί παρακολούθηση διδασκαλίας. Οι περικοπές των στάσεων εργασίας θα καλυφθούν εξολοκλήρου από το σωματείο.
  • Υπογράφουμε (αν δεν το έχουμε κάνει ήδη) μαζικά το ειδικό έντυπο για «Απεργία – Αποχή» από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση (κι έτσι δεν πραγματοποιούμε συνάντηση με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, δεν ενημερώνουμε την Ψηφιακή Πλατφόρμα, δεν καταθέτουμε έκθεση αυτοαξιολόγησης…κ.ά.). Η απεργία – αποχή της Δ.Ο.Ε. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον αξιολογητή, την υπογραφή συμβολαίου, την ενημέρωση του ατομικού μας φακέλου  στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ. Η δήλωση θωρακίζει τις/τους συναδέλφισσες/ους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη ενέργεια και αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Στο σωματείο μας, η συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία αποχή είναι στο 85%.
  • Το κείμενο συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή το πρωτοκολλούμε στα εισερχόμενα του σχολείου και ενημερώνουμε το σωματείο.
  • Δεν εισερχόμαστε για εγγραφή στο Ψηφιακό μητρώο και δεν αναρτούμε ηλεκτρονικό φάκελο.
  • Δεν απαντάμε στο μήνυμα που μας έρχεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην ειδική πλατφόρμα αξιολόγησης, διότι έτσι ενεργοποιείται η ατομική “αξιολογική” διαδικασία, δίνονται τα στοιχεία μας στον αξιολογητή  και το πιθανότερο είναι να δεχτούμε άμεσα μήνυμα από αυτόν που υποτίθεται μας καθοδηγεί για τα “βήματα”, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο τροφοδοτείται το αξιολογικό σύστημα Κεραμέως και τα «παπαγαλάκια» του ΥΠΑΙΘ που ενδιαφέρονται κυρίως για τα στατιστικά στοιχεία, θριαμβολογούν κατόπιν για τα ποσοστά συμμετοχής στην αξιολόγηση.
  • Τώρα που ορίστηκαν τα ζευγάρια αξιολογητή – αξιολογούμενου, ο αξιολογητής θα καλέσει σε συνάντηση με mail ή τηλεφωνικά. Δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή από την ατομική αξιολόγηση με δήλωση που έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο του σχολείου μας και δεν πηγαίνουμε στη συνάντηση.

Απαντάμε στους αξιολογητές/τριες με το μέσο που μας απευθύνονται. Αν επικοινωνήσουν με τον διευθυντή/τρια, απαντάμε μέσω αυτού/αυτής. Αν μας στείλουν mail, απαντάμε με mail. Αν μας πάρουν προσωπικά τηλέφωνο, απαντάμε τηλεφωνικά. Αν στείλουν mail  στο προσωπικό μας, την απάντησή μας την κοινοποιούμε και στο mail του σχολείου και στους συναδέλφους μας. Επίσης αν ο αξιολογητής/τρια θέλει να πει ότι έρχεται για «γνωριμία» απαντάμε όχι, μας καλύπτει πάλι η απεργία – αποχή.

  • Αν σταλεί email από τον αξιολογητή, μπορούμε να απαντήσουμε ως εξής:

Με την παρούσα (αριθμός πρωτοκόλλου …… εδώ να γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ομαδικής δήλωσης συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή στο κάθε σχολείο) δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΔΟΕ (ή ΠΟΣΕΕΠΕΑ για ΕΒΠ – ΕΕΠ), από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Ο/Η εκπαιδευτικός: 

Ονοματεπώνυμο: …………… Ειδικότητα:……………  Σχολείο: ……………

Ασφαλώς μπορείτε να απαντήσετε και απλά ότι «συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ», με τα στοιχεία σας και τέλος.

Δε γράφουμε τίποτα επιπλέον ως απάντηση κι εδώ σταματάει η επικοινωνία μας με τον αξιολογητή.

  • Σε περίπτωση πουη/ο σύμβουλος  ορίσει μονομερώς παρακολούθηση διδασκαλίας, ενώ έχουμε δηλώσει απεργία – αποχή, συμμετέχουμε μαζικά στις στάσεις εργασίας που κηρύσσει συνεχώς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε και θα εξειδικεύει ο Σύλλογός μας «Ο Παρθενώνας» για κάθε σχολείο και συνάδελφο, για να μην μπουν αξιολογητές στις τάξεις μας. Τονίζουμε ότι οι στάσεις εργασίας καλύπτουν όλους τους συναδέλφους του σχολείου και τους επιτρέπουν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε κινητοποίηση γίνεται για την αποτροπή της ατομικής αξιολόγησης. Οι περικοπές των στάσεων εργασίας θα καλυφθούν εξολοκλήρου από το σωματείο.
  • Σας καλούμε να ενημερώνετε τον Σύλλογο είτε με email είτε επικοινωνώντας με τα μέλη του ΔΣ, όταν η/ο αξιολογητής επικοινωνήσει με το σχολείο σας, με τους ίδιους, με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό μήνυμα, viber, τηλέφωνο κλπ.) ή αν ενημερώσει ότι θα έρθει στο σχολείο σας για μια πρώτη συνάντηση.

Αν οι  αξιολογητές επιχειρήσουν κρυφά από το σύλλογο διδασκόντων να μπουν στην τάξη, για να  αξιολογήσουν τον/την νεοδιόριστο/η, δεν αδιαφορούμε. Το σχολείο είναι δημόσιο και επομένως όλες οι δραστηριότητες που διαπερνούν τη λειτουργία του,  πρέπει να είναι σε γνώση όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Δηλώνουμε ότι δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμά μας να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στα σχολεία μας, αλλά και να αντιστεκόμαστε απέναντι στην αντιδραστική πολιτική που καταργεί θεμελιώδη εργασιακά, παιδαγωγικά, μορφωτικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Το σωματείο και οι σύλλογοι διδασκόντων  υπερασπιζόμαστε τις συλλογικές μας αποφάσεις.

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ – ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ!

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...